2020. január 31.  péntek 18.00

A soron következő második találkozónkat január 31-én 18 órai kezdettel tartjuk a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várunk, aki nyitott az ismerkedésre, az egymás elfogadására és nem csak érdeklődik a közügyek iránt, hanem legjobb tudása szerint tenni is hajlandó érte. Ennek az összejövetelnek fontos témája lesz a falugyűlésen elhangzottak értékelése, valamint folytatjuk az ismerkedést egymással.

A CsCK nem egyesület, hanem csobánkai civilek laza, önkéntes társulása. A társulás célja, hogy a tagok szerteágazó szakmai tudásával, helyismeretével, élettapasztalatával segítse a Testület munkáját, igény esetén tanácsot, szakmai segítséget adjon, illetve ha valamivel a közösség nagy többsége nem ért egyet, azt jelezze a faluvezetés felé. Elfogadja a politikai, világnézeti különbségeket, de határozottan elítéli és visszautasítja a szélsőségeket, a faji, etnikai, vallási és nemi identitás alapú megkülönböztetést, gyűlöletkeltést. Csak olyanok részvételére számítunk, akik ezt elfogadják és természetesnek érzik.
A CsCK-nak nincs politikai ambíciója, nem akar egyéni illetve pártérdekeket képviselni, érvényesíteni, és tagjaitól is elvárja ezt. Kizárólag településünk, mindannyiunk szeretett Csobánkájának fejlődése, a közösség építése a cél.